Spoločnosť STREŽO s.r.o. , patrí medzi významné subjekty pôsobiace v odvetví stavebníctva. Profesne sa tento subjekt špecializuje na komplexné služby v oblasti železobetónových konštrukcií v oblasti bytovej, komerčnej i priemyselnej výstavby.

Skúsení odborníci, kvalitný strojový park a moderné technológie predstavujú pevné základy, ktoré si spoľahlivé staviteľstvo vyžaduje.

Stavebná spoločnosť STREŽO s.r.o. reprezentuje staviteľstvo na úrovni a bez starostí.

Pozemné stavby

Inžinierske stavby