Sme stavebná spoločnosť, ktorá sa zaoberá realizáciou železobetónových monolitických konštrukcií, bytových, občianskych a priemyselných objektov, stavbou rodinných domov, zatepľovacími systémami .

V ponuke našej spoločnosti je prenájom stropného, stenového debnenia a lešenia.

Cieľom našej spoločnosti STREŽO s.r.o. je dodať zákazníkovi stavbu zrealizovanú vo vysokej kvalite, v dohodnutom termíne a v plánovanom rozpočtovom náklade.

Silnou stránkou našej stavebnej spoločnosti je vysoká odbornosť a rozsiahla skúsenosť našich zamestnancov, ktorí Vám po konzultácií vedia ponúknuť efektívne alternatívne riešenia pre už navrhnuté konštrukcipozemné stavby

Pozemné stavby:
– Priemyselné haly
– Logistické centrá
– Bytové domy

Inžinierske stavby:
– Cestné stavby
– Vodné diela a vodohospodárske stavby
– Ekologické stavby